Aksjer og kapitalutdelinger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07322: Aksjeselskaper, aksjekapital og utdelt utbytte, etter næring (SN2007) (2008 - 2016)
10504: Pålydende aksjekapital, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt kapital, etter eiersektor (mill. kr) (2012 - 2016)
06959: Pålydende aksjekapital, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs for personlige aksjonærer, etter alder og kjønn (2006 - 2016)
06958: Pålydende aksjekapital og mottatt utbytte for utenlandske aksjonærer, etter verdensdel og utvalgte land (mill. kr) (2007 - 2016)
07758: Skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag og utbytte for personer bosatt i Norge, etter størrelse på mottatt utbytte (2007 - 2015)
Avslutta tidsserier
05932: Aksjekapital og mottatt utbytte, etter næring (SN2002), markedsplass og eiersektor (mill. kr) (avslutta serie) (2004 - 2008)
05920: Aksjeselskaper, aksjekapital og utdelt utbytte, etter hovednæring (SN2002) (avslutta serie) (2004 - 2008)
06934: Aksjeutbytte og skjermingsfradrag for personer bosatt i Norge, etter alder og kjønn. Gjennomsnitt i kroner (avslutta serie) (2006)
06960: Mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs, etter eiersektor (mill. kr) (avslutta serie) (2006 - 2011)
07128: Utbytte, gevinst og skjermingsfradrag for personer bosatt i Norge (avslutta serie) (2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken