Arbeidskraftkostnadsindeks

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05320: Arbeidskraftkostnadsindeks i total industri, etter land (2012=100). Førebelse tal (1996K1 - 2017K2)
07251: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2007) (2005=100) (2000K1 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
05192: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) (1998K1 - 2008K4)
05321: Arbeidskraftkostnader, gjennomsnitt per betalte time, etter næring (SN2002) (kr) (avslutta serie) (2000)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken