Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08892: Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor, arbeidsgiveravgiftssone, type arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og næringsgruppe (2007 - 2016)
10442: Lønnsgrunnlag i privat sektor (K) (mill. kr) (2011 - 2016)
08897: Antall arbeidsgivere, etter sektor (2007 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken