Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06683: Adopsjoner, etter adopsjonstype (1986 - 2016)
07277: Adopsjoner, etter adopsjonstype (F) (2006 - 2016)
06685: Adopterte, etter adopsjonstype, kjønn og alder (2006 - 2016)
06688: Utenlandsadopterte, etter kjønn og tidligere statsborgerskap (2006 - 2016)
06690: Stebarnsadopterte, etter alder (1970 - 2016)
06689: Stebarnsadopsjoner, etter adoptivforeldrenes forhold til barnet (1970 - 2016)
Avslutta tidsserier
05739: Adopterte, etter barnets kjønn og tidligere statsborgerskap (avslutta serie) (1998 - 2005)
04766: Adopterte, etter adoptivforeldrenes forhold til barnet før adopsjonen, tidligere statsborgerskap og alder (avslutta serie) (1970 - 2005)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken