Svangerskapsavbrudd (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03874: Aborter til og med 9. uke med bruk av abortfremkallende stoff (avslutta serie) (2000 - 2005)
03865: Nemndbehandlede aborter, etter paragraf (avslutta serie) (1999 - 2005)
03674: Svangerskapsavbrudd blant tenåringer (-19 år), etter bostedsfylke (F) (avslutta serie) (1979 - 2005)
03873: Svangerskapsavbrudd, etter bydeler i Oslo (B) (avslutta serie) (1995 - 2003)
03590: Svangerskapsavbrudd, etter kvinnens alder (avslutta serie) (1979 - 2005)
03666: Svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke (F) (avslutta serie) (1979 - 2005)
03872: Svangerskapsavbrudd, etter kvinnens sivilstand og bostedsfylke (F) (avslutta serie) (1996 - 2005)
03867: Svangerskapsavbrudd, etter svangerskapets varighet og kvinnens alder (avslutta serie) (1999 - 2005)
03869: Svangerskapsavbrudd, etter varighet av svangerskap og type avgjørelse (avslutta serie) (1999 - 2005)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken