Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 07284: Sysselsatte innvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn

Velg alle Fjern markeringer
kjønn ­   
landbakgrunn Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
botid ­   

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
år    

Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken