Befolkningens utdanningsnivå

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 09429: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (K)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
Statistikkvariabel  

Velg alle Fjern markeringer
region Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
nivå ­   
kjønn ­   

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
år    

Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken