Befolkningens utdanningsnivå

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 06217: Personer 16 år og over, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (F) (avslutta serie)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
Statistikkvariabel  
region Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
nivå Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
kjønn ­   

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
alder ­   
år    

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken