Sal av petroleumsprodukt

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 03687: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt (mill. liter). Foreløpige tall (F) (avslutta serie)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
Statistikkvariabel  
region Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
kjøpegruppe ­   
petroleumsprodukt ­   

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
måned    

Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken