Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 09571: Utviklingen i vedvarende lavinntekt. Treårsperiode. Barn under 18 år, etter aldersgruppe og fylke (prosent) (F)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn

Velg alle Fjern markeringer
mottakergruppe ­   
intervall (år)    

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken