Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06326: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn (2006 - 2017)
08531: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn (F) (2010 - 2017)
06339: Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja, etter trussamfunn (2006 - 2017)
Avslutta tidsserier
04205: Medlemmer og menigheiter i registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (F) (avslutta serie) (2003 - 2004)
04216: Medlemmer og menigheiter i registrerte trussamfunn utanfor Den norske kyrkja (avslutta serie) (2003 - 2004)
04214: Medlemmer og menigheiter i uregistrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja (avslutta serie) (2003 - 2004)
06340: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn (F) (avslutta serie) (2006 - 2010)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken