Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08520: Årsverk, etter aktivitet (ICNPO) (2006 - 2015)
10702: Finansiering, etter finansieringskilder og aktivitet (ICNPO) (2011 - 2015)
08538: Produksjon, bruttoprodukt og lønnskostnader inklusive ulønnet arbeid, etter aktivitet (ICNPO) (2006 - 2015)
08537: Produksjon, bruttoprodukt og lønnskostnader eksklusive ulønnet arbeid, etter aktivitet (ICNPO) (2006 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken