Arealbruk og arealressurser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13898: Kommuneplanens arealdel for landområder, etter arealformål (hovedformål) (km²) (K) 2022

Anne Rørholt, Statistisk sentralbyrå
+47 900 86 746
31.01.2023 08:00
Areal:
km²
Areal:
01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Landområder omfatter her fastlands-Norge inkludert øyer.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

arealformål

Inneholder arealformål etter både pbl 2008 og pbl 1985. Arealformål er et hovedelement i kommuneplanens arealdel som angir med rettslig bindende virkning hva arealet kan nyttes til. Arealformålene deles inn i hovedformål, som igjen kan deles i underformål. Inndelingen i denne tabellen er basert på hovedformålene fra pbl 2008, med unntak av arealformålet Båndleggingssoner fra pbl 1985 som i pbl 2008 er erstattet med hensynssoner.