Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13531: Barn med melding og prosentdelen barn med melding, alle konklusjonar (K) 2020 - 2022

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.06.2023 08:00
Barn med melding (antall):
antall
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggarar (prosent):
prosent
Barn med melding (antall):
31.12
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggarar (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på barn med melding til barnevernet, og prosentdelen barn med melding i dei ulike aldersgruppene. Denne tabellen inneheld alle barn med melding, også dei som allereie er i undersøking eller får tiltak frå barnevernet. (Barn med melding konkludert med kode 1, 2, 3 eller 4.) Talet på barn med melding som ikkje allereie var i barnevernet finn du i tabell 12615. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Barn med melding (antall)

Barn med melding er i denne tabellen barn der meldinga er konkludert som henlagt eller til undersøking. Meldingar i allereie pågåande saker er ikkje tatt med. Tal som inkluderer desse meldingane finn du i tabell 13531.