Barnehager

Til toppen

13163: Leke- og oppholdsareal i barnehager, 2020-kommunestruktur, etter eierforhold (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
5055 Heim , 5056 Hitra, 5059 Orkland: 5012 Snillfjord ble 1.1.2020 delt mellom de nye kommunene 5055 Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland. Denne tabellen viser ikke tall for disse nye kommunene. 1806 Narvik,1875 Hamarøy: 1850 Tysfjord ble 1.1.2020 delt mellom de nye kommunene 1806 Narvik og 1875 Hamarøy. Denne tabellen viser ikke tall for disse nye kommunene. De fem kommunene som er nevnt er inkludert i aggregerte summer som landet og fylker. Dersom du summerer kommuner direkte i tabellen vil du få en lavere sum, siden de fem kommunene ikke har tall.

statistikkvariabel

Leke- og oppholdsareal (m2)

Indikatoren har blitt endret ved publisering i 2020.

Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)

Indikatoren har blitt endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.