Uføretrygdede

Til toppen

13093: Uføretrygdede i husholdninger med lavinntekt (EU-skala), etter kjønn og landbakgrunn 2015 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000