Omsetning i varehandel

Til toppen

13022: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007), ny fylkesinndeling (2020) (mill. kr) (F) 2016T1 - 2020T4

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
termin
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

termin

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016T1 , 2016T2 , 2016T3 ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 03 Oslo , 34 Innlandet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

3. termin 2017 har korrigerte tall i NACE 47 for landet og Sør-Trøndelag (7. november 2017).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken