Omsetning i varehandel

Til toppen
13022: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007), ny fylkesinndeling (2020) (mill. kr) (F) 2016T1 - 2020T2
Sist endret
11.09.2020
Kontakt
Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
mill. kr
Referansetid
Omsetning:
Siste i hver termin
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
termin
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

termin
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

Må velges *

Totalt 3 Valgte 0


Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

3. termin 2017 har korrigerte tall i NACE 47 for landet og Sør-Trøndelag (7. november 2017).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken