Økonomisk sosialhjelp

13006: Sosialhjelpsmottakere, utbetalt beløp og stønadstid (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere (antall):
antall
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid 25-66 år (antall):
antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
kr
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr):
kr
Sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år (antall):
antall
Folkemengde i alt (antall):
antall
Befolkning 18-24 år (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med individuell plan (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere med økonomisk rådgivning (antall):
antall
Sosialhjelpsmottakere 20-66 år (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall):
antall
Befolkning 20-66 år (antall):
antall
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere (antall):
31.12
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid 25-66 år (antall):
31.12
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
31.12
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr):
31.12
Sosialhjelpsmottakere som forsørger barn under 18 år (antall):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Befolkning 18-24 år (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med individuell plan (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere med økonomisk rådgivning (antall):
31.12
Sosialhjelpsmottakere 20-66 år (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere (antall):
31.12
Befolkning 20-66 år (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sosialhjelpsmottakere, utbetalt beløp, stønadstid, mottakere som forsørger barn under 18 år. 2015-2019 For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken