Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

Til toppen

12997: Utdanningsnivå for personer 18 år og eldre med funksjonsnedsettelse, etter teknisk hjelpemiddel, uførestatus, stønad, kjønn og alder 2015 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

teknisk hjelpemiddel i valgt år eller tidligere

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total I alt , Ingen Ingen tekniske hjelpemidler , Alle Minst ett hjelpemiddel ,

Valgt 0 av totalt 16

uførestatus


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

stønad


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken