Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12922: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - 2020-kommunefordeling (K) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Aldershjem - disponible plasser (antall):
antall
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
antall
Barneboliger - disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - demensplasser (antall):
antall
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - kommunale plasser (antall):
antall
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
antall
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
antall
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
antall
Sykehjem - disponible plasser (antall):
antall
Referansetid
Aldershjem - disponible plasser (antall):
31.12
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Barneboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - demensplasser (antall):
31.12
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - kommunale plasser (antall):
31.12
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
31.12
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
31.12
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
31.12
Sykehjem - disponible plasser (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 370 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Lager en tabell som fordeler plasser i 2015 - 2018 etter kommunestrukturen 2020. Sammenslåtte kommuner 1806, 1875, 5055, 5056 og 5059 med spitt er med, men uten verdier.

Brukerveiledning for statistikkbanken