Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12922: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - 2020-kommunefordeling (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aldershjem - disponible plasser (antall) , Avlastningsboliger - disponible plasser (antall) , Barneboliger - disponible plasser (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 370

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Lager en tabell som fordeler plasser i 2015 - 2018 etter kommunestrukturen 2020. Sammenslåtte kommuner 1806, 1875, 5055, 5056 og 5059 med spitt er med, men uten verdier.

Brukerveiledning for statistikkbanken