Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12922: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - 2020-kommunefordeling (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 370 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Aldershjem - disponible plasser (antall):
antall
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
antall
Barneboliger - disponible plasser (antall):
antall
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - demensplasser (antall):
antall
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
antall
Institusjon - kommunale plasser (antall):
antall
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
antall
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
antall
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
antall
Sykehjem - disponible plasser (antall):
antall
Referansetid
Aldershjem - disponible plasser (antall):
31.12
Avlastningsboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Barneboliger - disponible plasser (antall):
31.12
Sykehjem - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjoner - private disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - demensplasser (antall):
31.12
Institusjon - alle disponible plasser (antall):
31.12
Institusjon - kommunale plasser (antall):
31.12
Institusjon - rehabiliteringsplasser (antall):
31.12
Institusjon - tidsbegrensede plasser (antall):
31.12
Sykehjem - kommunale plasser (antall):
31.12
Sykehjem - disponible plasser (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Lager en tabell som fordeler plasser i 2015 - 2018 etter kommunestrukturen 2020. Sammenslåtte kommuner 1806, 1875, 5055, 5056 og 5059 med spitt er med, men uten verdier.

Brukerveiledning for statistikkbanken