Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Ansatte i barnehage og skole

Til toppen

12707: Ansatte i grunnskolen, etter kjønn, alder og innvandringsbakgrunn 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun ett arbeidsforhold per ansatt er tatt med.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.