Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12699: Klagebehandling i kommunen og behandling av kommunale vedtak hos fylkesmannen, etter behandlingsinstans og behandlingsresultat og reguleringsplaner som det klages på (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
behandlingsinstans og behandlingsresultat
Må velges *
reguleringsplaner som det klages på
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommunale vedtak som ble opprettholdt hos fylkesmannen , Kommunale vedtak som IKKE ble opprettholdt av fylkesmannen , Kommunale vedtak som ble omgjort hos fylkesmannen ,

Valgt 0 av totalt 10

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Klagesaksbehandling i kommune og hos fylkesmann
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken