Plan- og byggesaksbehandling

12699: Klagebehandling i kommunen og behandling av kommunale vedtak hos fylkesmannen, etter behandlingsinstans og behandlingsresultat og reguleringsplaner som det klages på (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

behandlingsinstans og behandlingsresultat Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

reguleringsplaner som det klages på Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Klagesaker (antall):
antall
Referansetid
Klagesaker (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Klagesaksbehandling i kommune og hos fylkesmann
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken