Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12678: Fylkeskommunens behandling av kommunale planer, etter utfall og type plan (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
type plan
Må velges *
utfall
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5Valgt 0 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens behandling av kommunale planer
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken