Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

12669: Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader, etter type dispensasjonssøknader (F) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
type dispensasjonssøknader
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven i alt som er oversendt fra kommunene. , Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven ang. strandsonen. , Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven ang. vassdrag. ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fylkeskommunens behandling av dispensasjonssøknader
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken