Plan- og byggesaksbehandling

12665: Hovedtall for omfang og saksbehandlingstid for reguleringsplaner (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.05.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen har mottatt i rapproteringsåret (antall):
antall
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen ikke har villet fremme (antall):
antall
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner møtt med innsigelse (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Områdereguleringer møtt med innsigelse (antall):
antall
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Detaljreguleringer møtt med innsigelse (antall):
antall
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager):
dager
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen eller andre organer (antall):
antall
Klager på reguleringsplansaker mottatt i alt (antall):
antall
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
antall
Referansetid
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen har mottatt i rapproteringsåret (antall):
31.12
Private planinitiativ til detaljeregulering som kommunen ikke har villet fremme (antall):
31.12
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner møtt med innsigelse (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Områdereguleringer møtt med innsigelse (antall):
31.12
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Detaljreguleringer møtt med innsigelse (antall):
31.12
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer (dager):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen eller andre organer (antall):
31.12
Klager på reguleringsplansaker mottatt i alt (antall):
31.12
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken