Barnevern

Til toppen

12600: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter tiltakskategoriar, bydel, etter tiltakskategori (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tiltak institusjon , Tiltak fosterhjem , Tiltak beredskapshjem ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tiltakskategoriar. Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter dei 8 hovudtiltakskategoriane i tillegg er kategori 2.5 Beredskapsheim tatt ut av kategori 2.