Plan- og byggesaksbehandling

12595: Omfang og saksbehandlingstid for reguleringsplaner (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
dager
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Reguleringsplaner møtt med innsigelse (antall):
antall
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Områdereguleringer møtt med innsigelse (antall):
antall
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
antall
Detaljreguleringer møtt med innsigelse (antall):
antall
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen (antall):
antall
Klager på reguleringsplansaker mottatt i alt (antall):
antall
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
antall
Referansetid
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager):
31.12
Reguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Reguleringsplaner møtt med innsigelse (antall):
31.12
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Områdereguleringer møtt med innsigelse (antall):
31.12
Områdereguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapporteringsåret (antall):
31.12
Detaljreguleringer møtt med innsigelse (antall):
31.12
Detaljreguleringer vedtatt i alt (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen (antall):
31.12
Klager på reguleringsplansaker mottatt i alt (antall):
31.12
Klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang og saksbehandlingstid for kommunenes behandling av reguleringsplaner
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken