Barnehager

Til toppen

12573: Utvalgte nøkkeltall for barnehager, bydel (B) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) , Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) , Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for barnehager. Innbyggere uten bydelskode er ikke med i dekningsgradene i bydeltstabeller. Dekningsgraden for sum bydelene blir derfor noe høyere enn den for Oslo kommune som er publisert sammen med de øvrige kommunene. Kjøp og salg mellom bydeler vil kunne påvirke både dekningsgrader og enhetskostnader, da plassen da blir tildelt i en bydel, mens mottaker er registrert bosatt i en annen. Barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Oslo, vil også påvirke dekningsgrad. Det er særlig bydeler hvor det er mange bedriftsbarnehager, spesielt St.Hanshaugen og Nordre Aker som har mange barnehagebarn som ikke bor i bydelen. Disse vil da få for høy dekningsgrad, mens de øvrige bydelene vil få for lav dekning. Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som betjener dem.

statistikkvariabel

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)

Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)

Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.

Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)

Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)

Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)

Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i 'om tabellen'.