Barnehager

Til toppen

12562: Utvalgte nøkkeltall for barnehager (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) , Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) , Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for barnehager Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)

Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.