12434: Venteliste på boliger som kommunen disponerer for utleie - bydeler (B) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Nye husstander på venteliste (antall):
antall
Flyktninger på venteliste (antall):
antall
Andel flyktninger på venteliste (prosent):
prosent
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
antall
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
prosent
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
prosent
Behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (antall):
antall
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (prosent):
prosent
Andre problemer, på venteliste (antall):
antall
Andel med andre problemer på venteliste (prosent):
prosent
Referansetid
Nye husstander på venteliste (antall):
31.12
Flyktninger på venteliste (antall):
31.12
Andel flyktninger på venteliste (prosent):
31.12
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
31.12
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent):
31.12
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent):
31.12
Behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (antall):
31.12
Andel med behov for tilrettelagt bolig, på venteliste (prosent):
31.12
Andre problemer, på venteliste (antall):
31.12
Andel med andre problemer på venteliste (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Venteliste på boliger som kommunen disponerer for utleie - bydeler

Brukerveiledning for statistikkbanken