Avfall frå hushalda

Til toppen
12313: Avfall frå hushalda, etter materiale og behandling (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
msl@ssb.no

Måleenhet
Mengd (tonn):
tonn
Referansetid
Mengd (tonn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
materiale
Må velges *
behandling
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 16 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen visar mengd hushaldsavfall samla inn heime hos hushalda og det som er levert direkte på attvinningsstasjon.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken