Avfall frå hushalda

Til toppen

12313: Avfall frå hushalda, etter materiale og behandling (K) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Restavfall , Utsortert ,

Valgt 0 av totalt 16


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen visar mengd hushaldsavfall samla inn heime hos hushalda og det som er levert direkte på attvinningsstasjon.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken