Avfall frå hushalda

12313: Mengder husholdningsavfall, etter materiale og behandling (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

materiale Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

behandling

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.08.2018
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
msl@ssb.no

Måleenhet
Mengde (tonn):
tonn
Referansetid
Mengde (tonn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen viser mengder husholdningsavfall justert for innblanding av næringsavfall og grovavfall. Næringsavfall er ikke definert som husholdningsavfall, og trekkes derfor fra avfallsmengdene som er oppgitt. Avfall fra husholdningene som er levert direkte til gjenvinningsstasjon (grovavfall) blir lagt til avfallsmengdene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken