Avfall frå hushalda

12298: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag, etter kommunal sektor og spørsmål (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

kommunal sektor Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

spørsmål Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
msl@ssb.no

Måleenhet
Svar (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Svar (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder spørsmål om interkommunalt samarbeid og om kommunen har beregnet et fullstendig gebyrgrunnlag.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken