Plan- og byggesaksbehandling

12295: Utvalgte nøkkeltall for plan-, byggesak og miljøområdet i KOSTRA (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
antall
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
prosent
Byggesøknader i alt behandlet (antall):
antall
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
antall
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager):
dager
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager):
dager
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent):
prosent
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall):
antall
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall):
antall
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent):
prosent
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent):
prosent
Selvkostgrad i byggesaker (prosent):
prosent
Netto endring i antall boliger (antall):
antall
Referansetid
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall):
31.12
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent):
31.12
Byggesøknader i alt behandlet (antall):
31.12
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager):
31.12
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager):
31.12
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent):
31.12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall):
31.12
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall):
31.12
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent):
31.12
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent):
31.12
Selvkostgrad i byggesaker (prosent):
31.12
Netto endring i antall boliger (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for fylker, KOSTRA-grupper og hele landet er regnet ut som snittet av saksbehandlingstid for alle kommuner som har oppgitt dette, uavhengig av om kommunen har hatt mange eller få søknader å behandle. Enheten for saksbehandlingstid er 'dager'. Med dette menes kalenderdager, ikke kun virkedager/arbeidsdager.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken