Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12262: Driftsutgifter per bruker i videregående opplæring, etter funksjon og art (F) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.08.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1455
nvb@ssb.no

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5406
tog@ssb.no

Måleenhet
Utgifter (1000 kr):
1000 kr
Brukere, vektet (antall):
antall
Utgifter per bruker (kr):
kr
Referansetid
Utgifter (1000 kr):
31.12
Brukere, vektet (antall):
31.12
Utgifter per bruker (kr):
31.12
Målemetode
Utgifter (1000 kr):
Forløp (periodesum)
Brukere, vektet (antall):
Forløp (periodesum)
Utgifter per bruker (kr):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Utgifter (1000 kr):
Nei
Brukere, vektet (antall):
Nei
Utgifter per bruker (kr):
Nei
Sesongjustert
Utgifter (1000 kr):
Nei
Brukere, vektet (antall):
Nei
Utgifter per bruker (kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Driftsutgifter per bruker, etter utgiftstype og funksjon
statistikkvariabel
Utgifter (1000 kr)
Begrepet «Økonomisk belastning» er endret til «Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter'.
Brukere, vektet (antall)
Elever med grunnkompetanse ('HT’ i 7. og 8. posisjon i programområdekoden) er fordelt etter utdanningsprogram.

Brukerveiledning for statistikkbanken