Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12252: Voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall) , Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall) , Deltakere i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre (antall) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for voksne deltagere i forrige skoleår publisert for 2017 referer til skoleåret 2016-2017, 2016 til skoleåret 2015-2016 og 2015 til skoleåret 2014-2015. Antall voksne deltakere etter skolefylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.