Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12252: Voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.08.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Lærlinger i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
antall
I vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
På yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
På studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
antall
Referansetid
Deltakere i forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Elever i videregående skole forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Lærlinger i fagopplæring forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere på studieforberedende forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Deltakere på yrkesfag forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Antall lærekandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
Antall praksiskandidater forrige skoleår, 25 år og eldre (antall):
31.12
I vgo forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
På yrkesfag forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
På studieforberedende forrige skoleår som har blitt realkompetansevurdert, 25 år og eldre (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Voksne 25 år og eldre i videregående opplæring

Brukerveiledning for statistikkbanken