Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

12250: Ungdom i videregående opplæring, etter utdanningsprogram (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle utdanningsprogram , Studieforberedende utdanningsprogram , Yrkesfaglige utdanningsprogram ,

Valgt 0 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inkluderer elever i alle skoler som er godkjente etter opplæringslovens bestemmelser, også private, statlige og kommunale. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet for studiespesialisering. Fagskolestudenter er ikke inkludert. Elever/lærlinger/lærekandidater etter bostedsfylke. F.o.m. 2019 settes ukjent bostedsfylke til skolefylke. For 2020 er 99 lærlinger/lærekandidater ført med en midlertidig programområdekode (NYFAG3), for lærefag hvor det per 01.08.2020 ikke var publisert nye programområdekoder. Dette fører til at man ikke kan knytte denne gruppen til et utdanningsprogram, og de er ekskludert fra tabellen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.