Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12238: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter tiltakskategori (K) 2015 - 2021

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
24.06.2022 08:00
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
antall
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
antall
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
31.12
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tiltak institusjon , Tiltak fosterhjem , Tiltak 2.5 Beredskapshjem utenom familie og nettverk og tiltak 2.6 Midlertidig hjem i familie og nettverk ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tiltakskategoriar. Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter dei 8 hovudtiltakskategoriane i tillegg er kategori 2.5 Beredskapsheim tatt ut av kategori 2. F.o.m. 2021 er også kategori 2.6 Mellombels heim i familie og nettverk inkludert i kategori 2.5 som f.o.m. 2021 heiter Beredskapsheim utanom familie og nære nettverk.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.