12238: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter tiltakskategori (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

tiltakskategori Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
antall
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
antall
Referansetid
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
31.12
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tiltakskategoriar. Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter dei 8 hovudtiltakskategoriane i tillegg er kategori 2.5 Beredskapsheim tatt ut av kategori 2.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken