Til toppen

12238: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter tiltakskategori (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tiltakskategori
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tiltak institusjon , Tiltak fosterhjem , Tiltak beredskapshjem ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tiltakskategoriar. Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter dei 8 hovudtiltakskategoriane i tillegg er kategori 2.5 Beredskapsheim tatt ut av kategori 2.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken