Plan- og byggesaksbehandling

12225: Gebyr for, omfang av og saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer - samlet og etappefordelt (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr):
kr
Vedtatte detaljreguleringer (antall):
antall
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
antall
Samlet saksbehandlingstid fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager):
dager
Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
dager
Herav kommunens administrative saksbehandlingstid (dager):
dager
Av dette kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til høring og offentlig ettersyn (dager):
dager
Av dette samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager):
dager
Herunder kommunens tid fra høring og ettersyn til oversending til forslagsstiller (dager):
dager
Herunder forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til endelig planforslag (dager):
dager
Herunder kommunens tid til administrativ saksbehandling fra nytt planforslag til sluttbehandling (dager):
dager
Herunder kommunens saksbehandlingstid i politiske organer (dager):
dager
Forslagsstillers samlede tid (dager):
dager
Herunder forslagsstillers tid fra oppstartsmøte til innlevering av komplett planforslag (dager):
dager
Andre aktørers lovhjemlede saksbehandlingstid: Offentlig høring og ettersyn (dager):
dager
Referansetid
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer (antall):
31.12
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall):
31.12
Samlet saksbehandlingstid fra oppstartsmøte for planforslag til endelig vedtak i kommunestyret (dager):
31.12
Behandlingstid under kommunalt ansvar (dager):
31.12
Herav kommunens administrative saksbehandlingstid (dager):
31.12
Av dette kommunens saksbehandlingstid fra mottatt planforslag til høring og offentlig ettersyn (dager):
31.12
Av dette samlet saksbehandlingstid i alt fra høring og offentlig ettersyn til vedtak (dager):
31.12
Herunder kommunens tid fra høring og ettersyn til oversending til forslagsstiller (dager):
31.12
Herunder forslagsstillers tid fra oversendte uttalelser til endelig planforslag (dager):
31.12
Herunder kommunens tid til administrativ saksbehandling fra nytt planforslag til sluttbehandling (dager):
31.12
Herunder kommunens saksbehandlingstid i politiske organer (dager):
31.12
Forslagsstillers samlede tid (dager):
31.12
Herunder forslagsstillers tid fra oppstartsmøte til innlevering av komplett planforslag (dager):
31.12
Andre aktørers lovhjemlede saksbehandlingstid: Offentlig høring og ettersyn (dager):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Private detaljreguleringsplaner. Gebyr, omfang og saksbehandlingstid
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken