12196: Tildeling av boliger som kommunen disponerer for utleie (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Husstander tildelt bolig i alt (antall):
antall
Antall nyinnflyttede husstander (antall):
antall
Andel nyinnflyttede (prosent):
prosent
Nyinnflyttede flyktninger (antall):
antall
Andel nyinnflyttede flyktninger (prosent):
prosent
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
prosent
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
antall
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
prosent
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
antall
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
prosent
Nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (prosent):
prosent
Nyinnflyttede uten behovsprøving (antall):
antall
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving (prosent):
prosent
Nyinnflyttede med andre problemer (antall):
antall
Andel nyinnflyttede med andre problemer (prosent):
prosent
Referansetid
Husstander tildelt bolig i alt (antall):
31.12
Antall nyinnflyttede husstander (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede (prosent):
31.12
Nyinnflyttede flyktninger (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede flyktninger (prosent):
31.12
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent):
31.12
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent):
31.12
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent):
31.12
Nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig (prosent):
31.12
Nyinnflyttede uten behovsprøving (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede uten behovsprøving (prosent):
31.12
Nyinnflyttede med andre problemer (antall):
31.12
Andel nyinnflyttede med andre problemer (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnet ny beregningsmodell for estimater, vil det være noen avvik i lands- og regionstallene for alle variabler i forhold til tidligere utgåtte tabeller. Dette skyldes at kommuner som ikke har rapportert, har blitt beregnet inn i lands- og regionstallene med en annen modell enn tidligere. Alle årganger i disse nye tabellene (2015-) er beregnet med samme metode, og er derfor sammenlignbare.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken