Kommunehelsetenesta

12191: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.04.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-40 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
antall
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
antall
Hjemmebesøk utført av jordmor innen tre* døgn etter kvinners og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling (prosent):
prosent
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
årsverk
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
årsverk
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
antall
Antall kommuner med frisklivssentral (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med frisklivssentral (prosent):
prosent
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
prosent
Jordmødre (årsverk):
årsverk
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-40 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
31.12
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
31.12
Hjemmebesøk utført av jordmor innen tre* døgn etter kvinners og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling (prosent):
31.12
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
31.12
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
31.12
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
31.12
Antall kommuner med frisklivssentral (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med frisklivssentral (prosent):
31.12
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
31.12
Jordmødre (årsverk):
31.12
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For nøkkeltallet 'Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem' er data om beboere på sykehjem hentet fra KPR. For følgende kommuner som ikke har rapportert brukes 2018-tall for 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1832 Hemnes, 0713 Sande, 1112 Lund, 1129 Forsand, 1141 Finnøy, 1149 Karmøy, 1151 Utsira, 1216 Sveio, 1231 Ullensvang, 5061 Rindal, 1826 Hattfjelldal, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy 1234 Granvin hadde ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står derfor blank. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Ved publisering 16.mars 2020 er årsverkstallene oppdaterte med ny metode for alle årganger tilbake til 2015 i tabellen. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Dette får konsekvenser for avtalte årsverk for jordmødre og ergoterapeuter i denne tabellen. Årsverkstallene på kommunenivå tar ikke høyde for eventuelle kjøp og salg over kommunegrenser. Det tar heller ikke høyde for interkommunale samarbeid. Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om ulikt personell, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Fødte i løpet av året (antall)
Tall for fødde for 2019 er impurt for 2018. Oppdaterte for 2019 blir publisert 15.juli.

Brukerveiledning for statistikkbanken