Kommunehelsetenesta

12191: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2019
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-40 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) (antall):
antall
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
antall
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
antall
Hjemmebesøk utført av jordmor innen tre* døgn etter kvinners og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling (prosent):
prosent
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
årsverk
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
årsverk
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
antall
Antall kommuner med frisklivssentral (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med frisklivssentral (prosent):
prosent
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
prosent
Jordmødre (årsverk):
årsverk
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-40 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) (antall):
31.12
Avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid (antall):
31.12
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall):
31.12
Hjemmebesøk utført av jordmor innen tre* døgn etter kvinners og nyfødtes hjemkomst fra føde/barselavdeling (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling (prosent):
31.12
Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk):
31.12
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg) (årsverk):
31.12
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (antall):
31.12
Antall kommuner med frisklivssentral (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med frisklivssentral (prosent):
31.12
Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (ja=1, nei=0):
31.12
Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (prosent):
31.12
Jordmødre (årsverk):
31.12
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Data om brukere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig for 2018. 'Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem' blir oppdatert 24.juni. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Dette får konsekvenser for avtalte årsverk for jordmødre og ergoterapeuter i denne tabellen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken