Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen

12077: Materielle goder, etter økonomisk status 2017 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
materielle goder
Må velges *
økonomisk status

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

materielle goder

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i en husholdning som ikke har råd til å holde boligen passe varm , Bor i en husholdning som ikke har råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag , Ikke råd til å gå til tannlege      ,

Valgt 0 av totalt 10

økonomisk status


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken