Til toppen
12060: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Line Gjermshusengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 346
lgj@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
kr
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
antall
Besøk per kinoforestilling (antall):
antall
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
prosent
Omløpshastighet for bøker (antall):
antall
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr):
31.12
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall):
31.12
Besøk per kinoforestilling (antall):
31.12
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent):
31.12
Omløpshastighet for bøker (antall):
31.12
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for kultur
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Besøk per kinoforestilling (antall)
Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Brukerveiledning for statistikkbanken