Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
12001: Oppfølging, sanksjoner og andre virkemidler i forbindelse med tilsyn, etter tilsynspålegg og eksisterende/nye bygg (K) 2015 - 2019
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Pålegg ifm tilsyn gitt i alt (antall):
antall
Referansetid
Pålegg ifm tilsyn gitt i alt (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tilsynspålegg
lokasjon
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0


Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Bygge- og delesaksbehandling - Tilsyn i byggesaker. Pålegg, sanksjoner og virkemidler
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken