Plan- og byggesaksbehandling

11986: Behandling av klagesaker på område- og detaljreguleringer hos kommunen og fylkesmannen, etter behandlingsinstans og behandlingsutfall og klagetype (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

behandlingsinstans og behandlingsutfall Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

klagetype

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Klagesaker (antall):
antall
Referansetid
Klagesaker (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Areal- og samfunnsplanlegging - Klagesaksbehandling i kommune og hos fylkesmann
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken