Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

11969: Elever i annen fylkeskommunal utdanning enn videregående opplæring (F) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Viser elever i annen videregående utdanning (AOLOV0-elever, forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige) med elevstatus 'E' (elev) i både kommunale og fylkeskommunale skoler. Elever etter skolefylke. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.