11929: Utvalgte nøkkeltall for barnehager (K) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 467 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.06.2018
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5106
ebj@ssb.no

Måleenhet
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
prosent
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
prosent
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
prosent
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall):
antall
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent):
prosent
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager (prosent):
prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 201, per korrigert oppholdstime (kr):
kr
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr):
kr
Referansetid
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
31.12
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
31.12
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
31.12
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall):
31.12
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent):
31.12
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager (prosent):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 201, per korrigert oppholdstime (kr):
31.12
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr):
31.12
Målemetode
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
Forløp (periodesum)
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
Forløp (periodesum)
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
Forløp (periodesum)
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall):
Forløp (periodesum)
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent):
Forløp (periodesum)
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager (prosent):
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 201, per korrigert oppholdstime (kr):
Forløp (periodesum)
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
Forløp (periodesum)
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr):
Forløp (periodesum)
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
Nei
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
Nei
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
Nei
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall):
Nei
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent):
Nei
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager (prosent):
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 201, per korrigert oppholdstime (kr):
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
Nei
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr):
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr):
Nei
Sesongjustert
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
Nei
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
Nei
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
Nei
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall):
Nei
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent):
Nei
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager (prosent):
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager, f. 201, per korrigert oppholdstime (kr):
Nei
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
Nei
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
Nei
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (kr):
Nei
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken