Videregående opplæring og annen videregående utdanning

11896: Utvalgte nøkkeltall for videregående opplæring (F) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.10.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1455
nvb@ssb.no

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 92208867
tog@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
kr
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter for fagopplæring per lærling/lærekandidat/elev (1000 kr):
1000 kr
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent):
prosent
Elever per skole (antall):
antall
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent):
prosent
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent):
prosent
Elever som var i vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, og i lære i år (prosent):
prosent
Elever per lærerårsverk (antall):
antall
Referansetid
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter for fagopplæring per lærling/lærekandidat/elev (1000 kr):
31.12
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent):
31.12
Elever per skole (antall):
31.12
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent):
31.12
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent):
31.12
Elever som var i vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, og i lære i år (prosent):
31.12
Elever per lærerårsverk (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utvalgte nøkkeltall for tjenesteområde videregående opplæring.
statistikkvariabel
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)
Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.

Brukerveiledning for statistikkbanken